Wat is Systemisch werk

Alles rondom ons waar we deel vanuit maken - familie, gezin, werk, vriendenkring, etc. - noemen we de Systemen waar we mee verbonden zijn. Al die Systemen hebben hun effect op ons dagelijks functioneren. En dat gebeurt grotendeels onbewust. Wil je echt goed zicht krijgen op wat jou beweegt en soms belemmert, dan horen die Systemen erbij. Vandaar de naam: Systemisch Werk. Het gaat dus in dit werk niet alleen om de hele persoon maar ook om alles waar diegene mee is verbonden.

Onze familie van herkomst blijkt steeds weer een belangrijk systeem te zijn. Daar doen we onze eerste indrukken op en vormen we onze eerste patronen en overtuigingen. Zonder dat we het in de gaten hebben, nemen we al die eerste patronen mee in nieuwe Systemen. Dat leidt soms tot conflicten die we niet begrijpen. In het Systemisch Werk kunnen we deze dynamieken opsporen en verhelderen, bewust maken en verandering aanbrengen.

Site: Elloro